دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش رسانه‌های اجتماعی در توسعه مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 11 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

محمد مهدی صادقی اصل؛ سید احمد حسینی


شبیه سازی آثار اقتصادی اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش نرخ های مالیاتی (رویکرد پویایی سیستم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

محمد غفاری فرد؛ حسین رضایی؛ داوود یوسفزی


طراحی مدل توانمندسازی مدیران در شهرداری تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه جنوب غرب تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

مصطفی زارعی؛ ستار محمدپور؛ عباس نوروزی


بررسی تاثیرات امنیت فناوری اطلاعات برعملکرد سیستم مرزبانی فراجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

یاسر قاسمی نژاد؛ محمدعلی محمودی؛ سپهر قربانی


ارزیابی ریسک توزیع‌کنندگان در صنایع غذایی با استفاده از توابع خطی قطعه‌ای و تخصیص سفارش به آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

سیده خدیجه حسینی