بررسی فرایند پیاده سازی انبار داده ها با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استادیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

مدیران سازمان­های بزرگ هنگام تصمیم­گیری در مورد امور راهبردی مرتبط با سازمان، به داده­هایی از منابع مختلف متکی هستند که این منابع می­توانند ادارات زیرمجموعه سازمان یا تمامی نمایندگی­های آن در شهرها یا کشورهای دیگر باشند. به طور معمول داده­ها در یک سازمان به سیستم انبار داده­ها متصل­اند و سازمان­ها پیوسته به دنبال توسعه انبار داده­ها هستند. از طرفی توسعه انبار داده­ها از منابعی عمدتاً با زیرساخت­های فنی ناهمگون و بعضاً پیچیده و تخصصی، امری دشوار بوده که این امر مستلزم درک روشنی از واحدهای سازمان می­باشد. اغلب توسعه­دهندگان انبار داده درک کامل و روشنی از اهداف سازمان و واحدهای آن ندارند چرا که با همه بخش­ها و حتی موضوعات آن آشنا نیستند. هدف از این مقاله تبیین چگونگی توسعه انبار داده­ها در سازمان با استفاده از روش­شناسی سیستم­های نرم است. در این پژوهش ضمن اخذ آراء صاحب­نظران منابع انسانی و فناوری اطلاعات با استفاده از روش­شناسی سیستم­های نرم و بهره‌گیری از مدل سه شاخگی، عوامل موثر بر تشکیل انبار داده در واحد منابع انسانی در سه بعد زمینه­ای، ساختاری و رفتاری شناسایی شده است. در ادامه با شناسایی این ابعاد، الگوی مفهومی تشکیل و پیاده سازی انبار داده در واحد منابع انسانی طراحی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Data Warehouse Implementation Process Using Soft Systems Methodology

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Tavallaei 1
  • Mohammad Mahdi Mohtadi 2
  • Mahmoud Alikhani 3
1 Associate Professor of Organizational Evolution and Excellence Department, Faculty of Management and Economy, Imam Hussein University (pbuh), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Organizational Evolution and Excellence Department, Faculty of Management and Economy, Imam Hussein University (pbuh), Tehran, Iran
3 PhD student in Systems Management of Organizational Evolution and Excellence Department, Faculty of Management and Economy, Imam Hussein University (pbuh), Tehran, Iran
چکیده [English]

When deciding on strategic issues related to the organization, administrators of large corporations rely on data of various sources which can be either organization’s divisions and offices or all of its agencies in other cities or countries. In most cases, data in an organization are connected to a data warehouse system and organizations are constantly seeking to expand data warehouses. On the other hand, developing data warehouses from sources with primarily heterogeneous and often intricate and sophisticated technical infrastructure is arduous, requiring an explicit comprehension of organization’s divisions and units. Majority of data warehouse developers do not possess a clear and comprehensive understanding of the goals of the organization and its units as they are not acquainted with all of its departments and even topics. The aim of this article is to elucidate how data warehouses in an organization is developed using soft systems methodology. In the current research, human recourses and information technology experts’ opinions were acquired using soft systems methodology and using the triaxial model, the elements impacting the formation of data warehouse in the human resources unit concerning three contextual, structural and behavioral dimensions have been identified. After the identification of these dimensions, a conceptual model of data warehouse creation and implementation has been designed in the human resources department

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Warehouse
  • Online Analytics Processing System
  • Soft Systems Methodology