چالش‌های مهندسی مجدد فرایندها در صنعت لبنی (مطالعه موردی: شرکت کاله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

باتوجه‌به محیط پیچیده، پویا و متغیر عصر حاضر، دیگر تغییرات تدریجی، راهگشای مشکلات کنونی سازمان‌ها نیست. سازمان‌ها برای پاسخگویی به این محیط‌ها و کسب مزیت‌های رقابتی، درپی بهبودهای چشمگیر معیارهای عملکردی هستند که این تغییرات انقلابی و رویکرد کل‌نگر را با نام مهندسی مجدد فرایندها (BPR) می‌شناسیم. علی‌رغم اثربخشی بالای این رویکرد، پیاده‌سازی آن در بیشتر پروژه‌ها با شکست مواجه می‌شود. در مقاله حاضر ابتدا با مروری جامع بر ادبیات پژوهش، 24 چالش اولیه شناسایی و براساس یک پرسشنامه و با استفاده از نظرات هشت خبره و با کمک روش دلفی فازی، تعداد 9 چالش به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها در پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرایندها، انتخاب شد. سپس با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) این عوامل به‌طور سلسه‌مراتبی اولویت‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که سه چالش تردید درمورد نتایج احتمالی انجام BPR، نگرانی کارکنان از امنیت و ثبات شغلی و مقاومت در برابر تغییر کارکنان را به‌عنوان سه چالش اصلی و ریشه‌ای انجام و پیاده‌سازی BPR باید درنظر گرفت. آنچه مسلم است، پذیرش پروژه BPR و تغییرات متعاقب آن توسط نیروی انسانی، مهم‌ترین مسئله پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز BPR است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Process Reengineering in the Dairy Industry (Case study: Kaleh Company)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hamid Hashemi Petroodi 1
  • Sayyedeh Khadijeh Husseini 2
1 Corresponding author: assistant professor at Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administration, Mazandaran University, Babulsar, Iran
2 Master’s degree student, Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administration, Mazandaran University, Babulsar, Iran
چکیده [English]

Regarding the complex, dynamic and fluctuating environment of the present age, gradual changes can no longer provide solutions to the present problems of organizations. To meet these environments and to gain competitive advantages, organizations are seeking a vivid revolutionary and generalist criteria of performance, known as Business Process Reengineering (BPR). Despite the high effectiveness of this approach, its implementation fails in most projects. By a comprehensive review of the research literature, 24 initial challenges were identified for this study, and by getting the opinions of eight experts through a questionnaire, and employing Fuzzy Delphi method, 9 challenges were selected as the most important ones in implementing process reengineering. Then, these factors were hierarchically prioritized by interpretive structural modeling (ISM). The results signified that three challenges of skepticism about the possible consequences of BPR, employees' concerns about job security and stability, and resistance against employees replacement can be considered as the three main basic challenges in performing and implementing BPR. For sure, human resource reception of the BPR project and its subsequent changes are the most important provisions for successful implementation of the BPR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process Reengineering (BPR)
  • interpretive structural modeling
  • Delphi Fuzzy
  • food industry
بهروز، رها و البدوی، امیر (1385)، مهندسی مجدد در سازمان‌های دولتی، تدبیر، 172، 30 ـ 26.
جعفری، سیدمحمدباقر؛ جندقی، غلامرضا و محمدی دورباش، زهرا (1395)، بررسی تأثیر اجزای پیاده‌سازی پروژه‌های مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار بر موفقیت این پروژه‌ها، مدیریت بهره‌وری، 10 (39)، 90 ـ 67.
حنفی‌زاده، پیام و بخشی، جواد (1386)، رویکردی جهت بازطراحی فرایندهای کسب‌وکار مبتنی‌بر انتخاب بهترین راه‌کارهای استراتژیک، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4 (54): 7 ـ 31.
خلج، محمدرضا (1382)، بالانس و بهینه‌سازی خط مونتاژ موتور دریکی از کارخانه‌های خودروسازی به کمک شبیه‌سازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران.
خون سیاوش، محسن و محمدی، مهتاب (1388)، بررسی چالش‌های پیاده‌سازی (مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار) در سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 2: 73 ـ 65.
زارعی، بهروز و فرکیش، سوفیا (1389)، بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 13 ـ 1.
زارعی، بهروز؛ بالیده، سعدی و کفچه، پرویز (1392)، ارائه چارچوبی برای مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در شرکت مادرتخصصی بازرگانی، توسعه کارآفرینی، 6، 3، 161 ـ 1.
سپهری، مهران و تدین، شیرین (1385)، تأثیر موانع انسانی در بازمهندسی فرایندها موردکاوی: بانک صادرات استان تهران، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تهران، ایران، 81 ـ 69.
فتحی، سعید؛ انصاری، محمداسماعیل و محمدی، مهدی (1390)، طراحی الگوی پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، نشریه مدیریت دولتی، 3 (8)،150 ـ 135.
فروزنده دهکردی، لطف‌الله؛ محمودی میمند، محمد  و حسینی‌فر، سیدهادی (1391)، نقش مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی در تحقق اهداف برنامه‌ریزی استراتژیک، مطالعات مدیریت راهبردی،11، 129 ـ 109.
محمودی، میمند؛ محمد، فروزنده دهکردی، لطف‌الله؛ رجب‌زاده قطری، علی  و ملایی، الهه (1393)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب‌وکار بر چابکی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی)، سومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 60 ـ 37.
ناصری، امین و بیرجندی فریز، ملیحه (1389)، پیشگیری از اشتباهات مجدد در پروژه‌های مهندسی مجدد، تدبیر، شماره 216، 56 ـ 52.
هاشمی پطرودی، سیدحمید؛ صادقی مقدم، محمدرضا؛ جعفرنژاد، احمد و صفری، حسین (1396)، چالش‌های حاکمیت شبکه مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر تهران). فصلنامه مدیریت دولتی، 9 (3)، 379 ـ 402.