نویسنده = اسفندیار محمدی
ارتباط سیستمی بین ارتقای نظام نوآورانه شرکتهای دانش‌بنیان با تسهیم دانش و رهبری مبتنی بر علوم اعصاب

دوره 1، شماره 3، آبان 1399، صفحه 11-36

اسفندیار محمدی؛ کیومرث احمدی؛ صید مهدی ویسه؛ عماد گل محمدی