نویسنده = رضا پاینده
اثر فراگیری ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای نوپا در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 93-114

سجاد گلچین؛ رضا پاینده


آسیب‌شناسی نظام نوآوری صنعت نفت ایران مبتنی‌بر تحلیل کارکردی ـ نهادی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 127-155

رضا پاینده؛ سارا سادات مرتضوی راوری